Nếu bạn đã từng thắc mắc Get On Well With là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

GET ON WELL WITH NGHĨA LÀ GÌ

Get On Well With được định nghĩa là có một mối quan hệ tốt và còn các ý nghĩa khác sẽ được cung cấp dưới bài viết.

Get On Well With là cụm từ tiếng Anh được phát âm là  /ɡet/  /ɑːn/ /wel/  /wɪð/ theo từ điển Cambridge.

Các ngữ cảnh thường được sử dụng trong giao tiếp và các trường hợp liên quan. Người dùng cần phải đưa ra những phương án chính xác và thích hợp để đảm bảo sử dụng hợp lý. Get On Well With được sử dụng tùy vào các tình huống khác nhau. Khi sử dụng người dùng phải đưa ra các ngữ cảnh phù hợp, đây là một thách thức đối với người học.

Các ví dụ cụ thể và chi tiết sẽ được đưa ra dưới đây. Theo chúng tôi thì ví dụ khá quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Việc nắm bắt được ngữ pháp cũng như cách dùng đa số dựa vào các ví dụ nên chúng tôi sẽ hỗ trợ người học những ví dụ hay và chính xác nhất.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỤM TỪ GET ON WELL WITH

Định nghĩa của cụm từ Get On Well With đã được nêu rõ ở trên. Tiếp theo đây là các cấu trúc cũng như cách dùng của cụm từ. Các ví dụ cụ thể cũng sẽ được nêu sau đây để hỗ trợ người học. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc của cụm từ là:

Get along with someone = Get on (well) with someone = be on good terms with someone 

Sống hòa thuận với ai.

Đầu tiên là Get On Well With có nghĩa là có mối quan hệ tốt. Trường hợp này được dùng để nói về những mối quan hệ tốt đẹp. Người dùng cần phân biệt được ngữ cảnh sử dụng để sử dụng sao cho chính xác.

Ví dụ:

 • We’re getting on much better now that we don’t live together. Tom doesn’t get on with his son.

 • Bây giờ chúng tôi đã trở nên tốt hơn nhiều khi không sống cùng nhau. Tom không có quan hệ với con trai của mình.

 

 • Anna gets on well with her classmates

 • Anna có mối quan hệ tốt với bạn cùng lớp của cô ấy

Nghĩa tiếp theo của cụm từ Get On Well With là xử lý, giải quyết thành công. Hãy xem ví dụ bên dưới nào!

Ví dụ:

 • How are you getting on in your new flat? They are getting on quite well with the decorating.

 • Bạn đang ở trong căn hộ mới của mình như thế nào? Họ đang tiến hành trang trí khá tốt.

Tiếp đến là nghĩa tiếp tục làm gì đó, thường được sử dụng trong công việc. Hãy xem ví dụ bên dưới nào!

Ví dụ:

 • David suppose he could get on with his work while I’m waiting.I’ll leave you to get on then, shall I?

 • David cho rằng anh ấy có thể tiếp tục công việc của mình trong khi chờ đợi. Tôi sẽ để bạn tiếp tục, phải không?

 

 • Mary gets on with her work at the factory

 • Mary tiếp tục công việc của mình tại nhà máy

Tiếp đến là nghĩa đang già đí. Hãy xem ví dụ bên dưới nào!

Ví dụ:

 • Tom’s getting on (a bit) – he’ll be sixty-six next birthday.

 • Tom đang già đi (một chút) – sinh nhật tới anh ấy sẽ là sáu mươi sáu tuổi.

Nghĩa cuối cùng được dùng với cụm từ này là đang bị muộn giờ. Hãy xem ví dụ bên dưới nào!

Ví dụ:

 • It’s getting on – we’d better be going.

 • Nó đang muộn rồi- tốt hơn là chúng ta nên đi.

Trên đây là bài viết giải đáp cho bạn Get On Well With Là Gì. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *