Thể tích của một khối tứ diện được tính như thế nào? Có một công thức? Trong các bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm về tứ diện và các vấn đề liên quan. Xin vui lòng theo dõi cho bài viết

Tứ diện đều là gì?

Trước hết, chúng ta cùng nhắc lại khái niệm khối tứ diện. Cụ thể, trong không gian cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Khối đa diện có 4 đỉnh A, B, C, D gọi là khối tứ diện. Ký hiệu là ABCD.

thể tích tứ diện đều

Đặc biệt nếu khối tứ diện có tất cả các mặt là tam giác đều. Thì khối tứ diện đó gọi là khối tứ diện đều.

Thể tích tứ diện đều

Tứ diện đều cạnh a là tứ diện có tất cả các cạnh bằng a.

Khi giải toán liên quan đến tứ diện đều chúng ta cần lưu ý cách vẽ hình. Cụ thể cách vẽ tứ diện đều ABCD ta thực hiện theo các bước sau:

  • Coi hình tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều. Chẳng hạn A.BCD.
  • Vẽ mặt là mặt đáy. Chẳng hạn là mặt BCD.
  • Vẽ một đường trung tuyến của mặt đáy BCD. Chẳng hạn BM là trung tuyến của tam giác BCD.
  • Xác định trọng tâm G của tam giác BCD. Và G chính là tâm của đáy.
  • Dựng đường cao (đường thẳng đi qua G song song với mép bên vở hoặc tờ giấy của các bạn).
  • Xác định điểm A trên đường vừa dựng và hoàn thiện hình.

hình chóp tứ diện đều

Bài toán:

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Lời giải:

Giả sử ABCD là khối tứ diện đều cạnh a. G là trọng tâm tam giác BCD (hình trên).

tứ diện là gì

Tóm lại, thể tích tứ diện đều cạnh a được tính theo công thức:

tính chất tứ diện đều

Ví dụ:

Tính thể tích khối tứ dιện đều có cạnh bằng 2a.

Lời giải:

Thay 2a vào công thức  ta được:

tứ diện đều có tính chất gì

Trên đây là 1 số kiến thức về tính chất của tứ diện đều mà nguyenhien.edu.vn gửi đến các bạn. Các bạn hãy ghi nhớ công thức tính thể tích tứ dιện đều để vận dụng vào giải bài tập nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *