Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là gì? Cách tìm tιệm cận ngang của đồ thị hàm số như thế nào cho nhanh? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Cho hàm số y=f(x) xác định trên (a;+∞). Nếu  thì y=b là đường tιệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x).

Tương tự, cho hàm số y=f(x) xác định trên (−∞;a). Nếu  thì y=b là đường tιệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x).

Như vậy một hàm số có tối đa 2 đường tiệm cận ngang và tất nhiên tối thiểu là không có đường tιệm cận ngang nào.

cách xác định tiệm cận đứng tiệm cận ngang

——————————-

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Trước tiên cần lưu ý rằng chúng ta hay nhầm lẫn là tiệm cận ngang của hàm số. Hàm số không có tιệm cận ngang mà đồ thị hàm số mới có tιệm cận ngang. Lưu ý thứ hai là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang cách xác định khác nhau.

Cách xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bao gồm các bước sau:

» Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

» Bước 2. Tính các giới hạn của hàm số đó tại vô cực (nếu có). Từ đó xác định đường tιệm cận ngang.

tìm tiệm cận ngang của hàm số

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số

——————————-

Công thức tính tiệm cận ngang của đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ

cách tìm tiệm cận đứng tiệm cận ngang

——————————-

Cách tính tiệm cận ngang của đồ thị hàm số phân thức vô tỷ

Hàm số phân thức vô tỷ có rất nhiều dạng. Dưới đây là một dạng thường gặp:

tiệm cận đứng và ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *