Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian được tính như thế nào? Các bạn đang cần bài tập tự luyện dạng này? Có những cách nào để tính và cách nào nhanh hơn, phù hợp với thi trắc nghiệm hơn. Những vấn đề trên sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây. Cuối bài viết là 1 chuyên đề 50 câu chủ đề khoảng cách hình giải tích 12 để các bạn tự luyện tập. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Khoảng cách giữa  2 đường thẳng trong không gian

Trong không gian hai đường thẳng có 4 vị trí tương đối là: Trùng nhau; Cắt nhau; Song song; Chéo nhau.

Trường hợp hai đường thẳng trùng nhau hay cắt nhau thì ta có thể coi khoảng cách giữa chúng bằng 0.

Nếu hai đường thẳng song song thì khoảng cách giữa chúng là khoảng cách từ điểm bất kỳ trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.

Xem thêm: Khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong không gian Oxyz.

Còn trong trường hợp hai đường thẳng chéo nhau thì khoảng cách giữa chúng là độ dài đoạn vuông góc chung. Trong đó đoạn vuông góc chung là đoạn thẳng nối hai điểm trên hai đường thẳng chéo nhau đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng đó. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là tồn tại và duy nhất.

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Tính khoảng cách giữa  2 đường thẳng trong không gian oxyz

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song trong Oxyz

Trong không gian Oxyz, giả sử cho 2 đường thẳng song song có phương trình:

Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng trên ta sử dụng công thức:

Ví dụ minh họa:

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng có phương trình lần lượt là

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đó.

Lời giải:

Lưu ý: Nhìn vào hệ số của tham số ở hai phương trình ta dễ nhận thấy hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Chúng ta sẽ không kiểm tra nó song song hay trùng nhau mà áp dụng ngay công thức tính khoảng cách bên trên. Nếu ra kết quả bằng 0 thì hai đường thẳng trùng nhau. Nếu ra kết quả khác 0 thì hai đường thẳng đó song song.

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong Oxyz

Trong không gian Oxyz, giả sử cho 2 đường thẳng chéo nhau có phương trình:

Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng trên ta sử dụng công thức:

khoảng cách 2 đường thẳng oxyz

Ví dụ minh họa:

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng có phương trình lần lượt là

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đó.

Lời giải:

Lưu ý: Trong công thức tính khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau ở trên. Nếu chúng ta áp dụng cho 2 đường thẳng song song hoặc trùng nhau thì mẫu số sẽ bằng 0 và phép tính không tính được. Còn nếu áp dụng cho hai đường thẳng cắt nhau ta được kết quả bằng 0. Áp dụng cho hai đường thẳng chéo nhau thì kết quả khác 0. Vì vậy khi làm bài ta sẽ nhận xét nhanh hai đường thẳng có rơi vào trường hợp song song hay trùng nhau không. Sau đó ta áp dụng công thức.

khoảng cách giữa 2 đường thẳng oxyz

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Bài tập tự luyện chuyên đề khoảng cách hình Oxyz có đáp án

khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau oxyz

khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian toán thầy định

bài tập khoảng cách 12

khoảng cách hình giải tích 12

khoảng cách toán thầy Định


Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *