Nếu bạn đã từng thắc mắc Pay Off là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

Ý NGHĨA CỦA PAY OFF VÀ VÍ DỤ

Pay off – thành công, đạt được mục đích; được đền đáp

Ví dụ:

 • Not only was she always worried about the results, but she also didn’t hold her hard work on high regard. However, the truth was that she worked very hard and her work paid off when she got flying colors in university exam.

 • Cô ấy không chỉ luôn lo lắng về kết quả mà còn không coi trọng nỗ lực của mình. Tuy nhiên, sự thật là cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và sự cố gắng của cô ấy đã được đền đáp khi cô ấy đạt được kết quả tốt trong kỳ thi đại học.

Pay off – trả tiền lần cuối trước khi cho nghỉ.

Trong trường hợp này, Pay off có nghĩa là người chủ trả tiền cho bạn nhưng đó là lần cuối cùng bạn được trả lương và sau đó kết thúc công việc của bạn, bởi vì bạn không cần thiết hoặc không có đủ tiền để trả cho bạn trong tương lai.

Ví dụ:

 • I have told her to be prepared because she is the most likely employee to be pay off.

 • Tôi đã nói với cô ấy rằng hãy chuẩn bị vì cô ấy là nhân viên có nhiều khả năng được trả lương lần cuối rồi bị thôi việc.

Pay off – cho ai đó tiền để họ không làm hoặc nói điều gì đó, hoặc để họ bỏ đi

Ví dụ:

 • Some of the most important witnesses are supposed to be paid off to keep quiet.

 • Một số nhân chứng quan trọng nhất phải được trả tiền để giữ im lặng.

Pay off – hoàn tất việc trả lại số tiền mà bạn nợ vì điều gì đó

Ví dụ:

 • My brother paid off his loan for building the house two months ago.

 • Anh trai tôi đã trả xong khoản vay xây nhà cách đây hai tháng.

Pay off – đưa tiền cho ai đó, thường là bất hợp pháp, sau khi người đó đã làm điều gì đó không trung thực để giúp bạn

Ví dụ:

 • All the inspectors were paid off with bribes of $1.000.

 • Tất cả các thanh tra viên đã được trả tiền hối lộ 1.000 đô la.

CÁC TỪ / CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA VỚI PAY OFF

Từ / cụm từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Corrupt

Mua chuộc, đút lót, hối lộ

(Sử dụng vị trí hoặc quyền lực của mình một cách không trung thực để có được lợi thế, đặc biệt là về tiền bạc)

 • There exist rumors that everyone in that system was corrupt since they were all the official that he approached and they wanted money before helping him.

 • Có tin đồn rằng tất cả mọi người trong hệ thống đó đều tham nhũng vì họ đều là quan chức mà anh ta tiếp cận và họ muốn có tiền trước khi giúp anh ta.

Suborn

Hối lộ, mua chuộc (nhân chứng)

(để thuyết phục ai đó, chẳng hạn bằng cách cung cấp tiền cho họ, thực hiện một hành vi bất hợp pháp, đặc biệt là nói dối trước tòa án)

 • She turned out to be a liar because she suborned perjury from him early on in that investigation.

 • Cô ấy hóa ra là một kẻ nói dối vì cô ấy đã khai man tội ác của anh ta từ rất sớm trong cuộc điều tra đó.

Lure

Dụ

(thuyết phục ai đó làm điều gì đó hoặc đi đâu đó bằng cách cung cấp cho họ điều gì đó thú vị)

 • He was lured into the accountant vacancy in an entertainment company by the seem-to-be high payment.

 • Anh ta bị thu hút vào vị trí kế toán trong một công ty giải trí bởi mức lương có vẻ cao.

Dismiss

Loại bỏ (kết thúc công việc)

(loại bỏ ai đó khỏi công việc của họ, đặc biệt là vì họ đã làm sai điều gì đó)

 • Two of the new employees have been dismissed from their positions for being incompetent.

 • Hai trong số các nhân viên mới đã bị cách chức vì không đủ năng lực.

Sack

Sa thải

(loại bỏ một người nào đó khỏi công việc, thường là vì họ đã làm điều gì đó sai trái hoặc tồi tệ, hoặc đôi khi là một cách để tiết kiệm chi phí thuê họ)

Discharge

Cho phép dời khỏi; xuất viện; ra tù

(cho phép ai đó chính thức rời khỏi một nơi nào đó, đặc biệt là bệnh viện hoặc tòa án luật)

 • Many of long-term prisoners will be discharged this month.

 • Nhiều tù nhân dài hạn sẽ được ra tù trong tháng này.

Trên đây là bài viết giải đáp cho bạn Pay Off Là Gì. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *