Cấu Trúc Towards trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Towards qua bài viết sau

ĐỊNH NGHĨA CỦA GIỚI TỪ “TOWARDS”.

Towards có phát âm theo tiếng Anh-Anh với phát âm 2 âm tiết là /təˈwɔːdz/. Còn đối với tiếng Anh-Mỹ thì towards được phát âm 1 âm tiết là /tɔːrdz/. Bạn có thể phát âm theo cách nào cũng được, nhưng nhiều người sẽ phát âm là /tɔːrdz/ nhiều hơn vì sự đơn giản, nhanh gọn và cực kì thuận tiền khi giao tiếp.

Towards thường được sử dụng dưới dạng giới từ, nhưng trong vài trường hợp hiếm gặp nó có thể sử dụng như một tính từ. Giới từ này được định nghĩa là theo hướng, hướng đến một mục đích nhất định, gần, đối mặt hoặc liên quan đến. IFrame

Bên cạnh đó thì Towards  còn có một số ý nghĩa cụ thể được giới thiệu ở phần tiếp theo của bài viết.

TOWARDS HAY TOWARD

Towards có cách viết khác là toward và hai từ này đều có ý nghĩa như nhau nhưng tùy theo việc bạn sử dụng tiếng Anh- Mỹ hay tiếng Anh-Anh. Bởi vì Toward thông dụng hơn tại Mỹ và Canada, còn towards thường được sử dụng nhiều hơn tại Anh và Úc.. Mặc dù cả hai từ này đều đúng, nhưng bạn vẫn nên sử dụng cách viết ưu tiên cho quốc gia hoặc đối tượng của mình.

-Toward là cách viết ưa thích của người Mỹ.

Ví dụ:

 • He is driving toward California from New York.
 • Anh ấy đang lái xe về California từ New York.

 

 • John staggered drunkenly toward the door.
 • John loạng choạng trong cơn say rượu hướng về phía cửa.

-Towards là cách viết ưa thích của người Anh.

Ví dụ:

 • She looked towards the direction of London.
 • Cô ấy nhìn về hướng của Luân Đôn.

 

 • I looked towards the plane. Five passengers had already disembarked.
 • Tôi nhìn về phía máy bay. 5 hành khách đã xuống tàu.

Nhưng suy cho cùng về sự phổ biến thì towards sẽ phổ biến hơn nhiều so với  toward.

CÁCH SỬ DỤNG TỪ TOWARDS.

-Towards giới từ được dùng với nghĩa là về phía, về hướng cái gì.

Ví dụ:

 • The oil pollution is moving towards the shore, and could threaten beaches and wildlife.
 • Ô nhiễm dầu đang di chuyển vào bờ và có thể đe dọa các bãi biển và động vật hoang dã.

 

 • He stood up and moved toward the door.
 • Anh đứng dậy đi về phía cửa.

– Chúng ta cũng dùng towards để ám chỉ trong mối liên hệ với ai, cái gì.

Ví dụ:

 • President Trump’s attitude towards coronavirus has shifted.
 • Thái độ của Tổng thống Trump đối với coronavirus đã thay đổi.

 

 • He felt very angry towards her when she refused him.
 • Anh cảm thấy rất giận cô khi cô từ chối anh.

Towards còn sử dụng trong nghĩa tới gần hơn để đạt (cái gì).

Ví dụ:

 • They have made some progress towards reaching an agreement
 • Họ đã có được một vài tiến bộ hướng tới việc đạt được một hiệp định

Towards sử dụng nhằm, với mục đích, đóng góp…

 • 70 pound a month goes towards a pension fund.
 • 70 pao một tháng góp vào quỹ hưu trí.

 

 • He  saves money towards one’s old age
 • Anh ấy dành dụm tiền cho tuổi già.

– Towards còn nói về vị trí, khi đó towards có nghĩa là gần hoặc ngay trước mốc thời gian hay địa điểm nào đó.

Ví dụ:

 • Toward the late afternoon I always get sleepy and can’t work so well.
 • Vào cuối buổi chiều, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ và không thể làm việc hiệu quả.

 

 • We sat towards the back of the room but I could still hear the speakers very clearly.
 • Chúng tôi ngồi về phía sau phòng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy người nói rất rõ ràng.

 

 • towards the end of the 19 century.
 • gần cuối thế kỷ 19.

Towards có nghĩa là tạo dựng.

Ví dụ:

 • The government will have reasonable policies towards an equitable society.
 • Chính phủ sẽ có những chính sách hợp lý tạo dựng một xã hội công bằng.

Ngoài ra Towards còn có nghĩa tính từ (từ cổ,nghĩa cổ) là dễ bảo, dễ dạy, ngoan.Nhưng trường hợp này thật sự rất hiếm sử dụng.

GIỚI TỪ TRƯỚC TOWARDS

-giới từ+ towards:

Về phía, hướng về.

Ví dụ:

 • He was running toward us
 •  Anh ấy chạy về phía chúng tôi.

Vào khoảng.

Ví dụ:

 • We will meet toward the end of the week.
 • Chúng tôi sẽ gặp vào khoảng cuối tuần.

Trên đây là Cấu Trúc Towards & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *