Cấu Trúc Nonetheless trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Nonetheless qua bài viết sau

​ĐỊNH NGHĨA

Nonetheless, phát âm /ˌnʌn.ðəˈles/, từ này có cách phát âm  giống nhau ở cả hệ ngôn ngữ Anh-Anh và Anh-Mỹ. Đây là một từ dài, có ba âm tiết, trọng âm của từ nằm ở âm tiết thứ ba. Các bạn hãy tham khảo các video hướng dẫn phát âm hoặc sử dụng từ điển online để nghe chính xác cách đọc của từ này nhé!

Về mặt định nghĩa, Nonetheless có các nghĩa sau được đa số người sử dụng tiếng Anh biết tới

Nonetheless as an adverb: despite what has just been said or done (Nonetheless đóng vai trò là một trạng từ mang nghĩa: Cho dù hệ quả của những điều vừa được nói, được nhắc tới hay diễn ra có tác động tới nguyên nhân thì vẫn không thể thay đổi kết quả hay quyết định)

Ví dụ:

 • “Nowadays, the economy is under the influence of COVID-19 pandemic, but the trading activities continue nonetheless in many areas of the city”.

 • “Ngày nay, nền kinh tế đang nằm dưới tác động của đại dịch COVID-19, mặc dù vậy các hoạt động trao đổi buôn bán vẫn diễn ra ở nhiều khu vực trong thành phố”.

CÁCH DÙNG

Nonetheless is used with two main purposes (Nonetheless được sử dụng với hai mục đích chính như sau):

Add a surprise notice. Tạo một thông báo bất ngờ

Signaling there will be a contrast between the two events. Báo hiệu sự xuất hiện về mặt tương phản giữa hai sự việc khác nhau.

Regarding position, this adverb is often used in the beginning of a sentence when there is a contrast between the two events. (Về vị trí, trạng từ này thường được sử dụng ở đầu câu khi có sự tương phản giữa hai sự việc.)

Ví dụ:

 • The weather was bad. Nonetheless, we managed to travel and climb the mountain.

 • Thời tiết rất tệ. Mặc dù vậy, chúng tôi quyết định đi leo núi.

ĐỒNG NGHĨA

Từ

Cách sử dụng

Ví dụ

Nevertheless

Nevertheless nhấn mạnh một sự nhượng bộ, một điều không được phép quên khi đưa ra nhận định cuối cùng.

 • The mayor nevertheless declared the factory to be “malfunctioned”, despite manufacturing several loads of product daily.

 • Mặc dù thị trưởng đã tuyên bố rằng nhà máy “gặp sự cố”, nhưng nó vẫn sản xuất ra hàng đống sản phẩm mỗi ngày.

Yet

Yet nhấn mạnh rằng bất chấp sự nhượng bộ đã diễn ra trước đó, vẫn còn cơ hội cho một kết quả khác xảy ra.

 • They said they were on the road an hour ago, and yet they still are not on time for the meeting.

 • Họ nói họ đang trên đường từ 1 tiếng trước nhưng sau rồi thì họ vẫn muộn cuộc họp.

But

But đánh dấu một sự đối lập hoặc tương phản theo cách thông thường

 • Everyone decides to go out and enjoy the scene but me.

 • Mọi người quyết định ra ngoài và ngắm cảnh nhưng tôi thì không.

However

However chỉ ra sự đối lập ít rõ ràng hơn, nhưng lại tạo ra một ý kiến thứ hai nhằm so sánh với ý kiến đầu tiên.

 • We didn’t win the tournament this year, however, we shall keep trying for the years after.

 • Chúng tôi không thắc giải năm nay, tuy nhiên chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng cho những năm tiếp theo.

Though

Though là một từ nối, được sử dụng để giới thiệu một mệnh đề bổ trợ (thường được đánh dấu bởi hiện tượng lược bỏ-rút ngắn câu)

 • Though I insist my parents to fund me on the student exchange course next semester, they don’t seem to change their mind at all.

 • Mặc dù tôi cố năn nỉ bố mẹ tài trợ cho khoá trao đổi sinh viên học kỳ tới, họ có vẻ không thay đổi ý định chút nào.

Although

Although được sử dụng để kết nối các cụm từ, mệnh đề hoặc câu. Chức năng chính của although là để so sánh giữa các thông tin, để nói lên sự thật về một sự vật sự việc cho dù sự thật đó đi ngược lại với những thông tin đã có.

 • Indeed, although he works here in the old town, he lives in the new part of the city where he walks his dog in the morning.

 • Mặc dù anh ta làm việc ở đây, trong phố cổ, nhưng anh ta sống trong khu vực mới xây dựng của thành phố nơi anh ta có thể dắt chó đi bộ mỗi sáng.

Trên đây là Cấu Trúc Nonetheless & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *