Cấu Trúc Necessary trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Necessary qua bài viết sau

CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG “NECESSARY” TRONG TIẾNG ANH

Vì “Necessary” là một tính từ, nên khi viết câu sẽ có cấu trúc như sau:

Subject + Verb-infinitive + necessary + Object

Necessary dùng khi nói đến sự cần thiết để đạt một kết quả cụ thể.

Ví dụ:

 • • Jack lacks the necessary skills for his job. (Jack thiếu kỹ năng cần thiết cho công việc của anh ấy).
 • • I don’t have much time so I won’t be staying any longer than necessary. (Tôi không có nhiều thời gian vì thế tôi sẽ không ở lại lâu quá hơn thời gian cần thiết).
 • • You just do what’s necessary and then leave. (Bạn chỉ cần làm những điều cần thiết sau đó rời đi).
 • • If necessary, we can change the dates of our trip. (Nếu cần, chúng tôi sẽ thay đổi ngày của chuyến đi chơi của chúng tôi)
 • • Only use your car when absolutely necessary. (Chỉ sử dụng xe của bạn khi thật sự cần thiết).
 • • If necessary, you can contact me at home. (Nếu cần, bạn có thể liên hệ tôi khi ở nhà).
 • • Changes can easily be made where necessary. (Thay đổi có thể dễ dàng thực hiện khi cần thiết).
 • • She has the qualities necessary to be a successful teacher. (Cô ấy có những phẩm chất cần thiết để trở thành một giáo viên thành công).
 • • Some alterations to our original plans might be necessary. (Một vài thay đổi với kế hoạch ban đầu của chúng tôi có thể là cần thiết).
 • • We shall do everything necessary to bring the murderer to justice. (Chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết để đưa kẻ giết người ra trước công lý).
 • • Is it necessary for all of them to be present at the meeting this morning? (Điều đó có cần thiết cho tất cả bọn họ phải có mặt ở cuộc họp sáng nay không?)
 • • I don’t think that kind of language is necessary in a show that kids could be watching. (Tôi không nghĩ đó là một loại ngôn ngữ cần thiết trong các chương trình mà trẻ em có thể xem).
 • • Was it really necessary for you to say that? (Đó thật sự là điều cần thiết mà bạn muốn nói?)

CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG DANH TỪ NECESSARIES

“Necessaries” là một danh từ có nghĩa là “nhu yếu phẩm” hay là “đồ dùng cần thiết”. Khi viết hoặc nói Tiếng Anh, “necessaries” sẽ có vị trí đứng đầu câu làm chủ ngữ, hay sau một mệnh đề và sau động từ Tobe.

Ví dụ:

 • • He packed drinks, a map, and a compass – all the necessaries for a day’s hike in the hills. (Anh ta đã gói đồ uống, bản đồ, và la bàn – tất cả những thứ cần thiết cho một ngày đi lang thang trên những ngọn đồi).
 • • He left her only to go in quest of the necessaries for his journey. (Anh ta bỏ cô ấy chỉ để đi tìm những thứ thiết yếu cho cuộc hành trình của anh ta).

NECESSARY EVIL

“Necessary evil” cũng là một danh từ, và cụm từ này là một Idiom, có nghĩa là việc làm gì đó phải làm nhưng chúng ta không muốn làm. “Necessary evil” sẽ có vị trí đứng đầu câu làm chủ ngữ, hay sau một mệnh đề và sau động từ To be.

Ví dụ:

 • • I think he regards work as a necessary evil. (Tôi nghĩ anh ta coi công việc như một gánh nặng phải làm).
 • • Most Americans accept taxes as a necessary evil. (Hầu hết người Mỹ chấp nhận đóng thuế như là một nghĩa vụ bắt buộc không tránh khỏi).
 • • The loss of jobs is regarded as a necessary evil in the fight against inflation. (Mất việc làm được coi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc chiến chống lạm phát).

Trên đây là Cấu Trúc Necessary & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *