Cấu Trúc Connect trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Connect qua bài viết sau

“ CONNECT” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Theo từ điển Cambridge định nghĩa, “ connect” là động từ với nhiều nghĩa khác nhau:

Trước hết, “ connect” được định nghĩa là: kết nối hoặc được kết nối với một cái gì đó khác.

Ví dụ:

 • He’ll just connect up the printer to the computer and then we’ll be ready to go.
 • Anh ấy chỉ cần kết nối máy in với máy tính và sau đó chúng tôi sẽ sẵn sàng hoạt động.

 

 • Most villages in the highlands are now connected by roads.
 • Hầu hết các bản làng ở vùng cao hiện nay được nối với nhau bằng đường bộ.

 

 • The bone broke just where the thigh connects to the knee.
 • Xương gãy ngay nơi đùi nối với đầu gối.

“ Connect” còn có nghĩa khác là: để xem xét hoặc cho thấy một người hoặc một vật có liên quan đến ai đó hoặc điều gì khác

Ví dụ:

 • He’s an actress I connect with the theatre rather than films.
 • Anh ấy là một nữ diễn viên mà tôi kết nối với nhà hát hơn là các bộ phim.

 

 • Police are connecting the break-in with other recent thefts in the area.
 • Cảnh sát đang kết nối vụ đột nhập với các vụ trộm khác gần đây trong khu vực.
 • We connected the crop failure with strange weather conditions.
 • Chúng tôi kết nối việc mất mùa với các điều kiện thời tiết kỳ lạ.

“ Connect” còn có nghĩa là: cảm thấy gần gũi với ai đó hoặc có mối quan hệ tốt với họ. Ở nghĩa này “ connect” thường được đi kèm với giới từ “ with”.

Ví dụ:

 • He has a remarkable ability to connect with a wide variety of people.
 • Anh ấy có một khả năng đáng chú ý để kết nối với nhiều người.

 

 • He didn’t connect me with that embarrassing review I wrote seven years ago. 
 • Anh ấy không kết nối tôi với bài đánh giá đáng xấu hổ mà tôi đã viết bảy năm trước.

“Connect” mang nghĩa là: giúp bạn có thể nói chuyện với người khác qua điện thoại.

Ví dụ:

 • Could you connect me with a number in London, please? I’m not getting through.
 • Bạn có thể kết nối cho tôi với một số ở London được không? Tôi không qua đó được.

 

 • To call the police, dial 113 and the operator will connect you.
 • Để gọi cảnh sát, hãy quay số 113 và nhà điều hành sẽ kết nối với bạn.

 

 • She asked to be connected to the central switchboard.
 • Cô ta yêu cầu được kết nối với tổng đài trung tâm.

“ Connect” mang nghĩa là nếu hai xe buýt, xe lửa, v.v. kết nối với nhau, chúng sẽ đến vào thời điểm cho phép hành khách xuống xe này và lên xe khác.

Ví dụ:

 • Your flight arrives at 1.30, when it connects with a bus service to your resort.
 • Chuyến bay của bạn hạ cánh lúc 1:30, khi nó kết nối với dịch vụ xe buýt đến khu nghỉ dưỡng của bạn.

 

 • There’s a connecting train service between the airport and the town
 • Có một dịch vụ xe lửa kết nối giữa sân bay và thị trấn.

 

“ Connect” mang nghĩa là thực hiện một cú đánh, cú sút hoặc ném thành công.

Ví dụ:

 • He connected on 70 percent of his shots.
 • Anh ấy đã kết nối trên 70% các cú sút của mình.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA “ CONNECT”

“ Connect” là một động từ phổ biến trong tiếng Anh, do đó nên khi sử dụng chúng ta phải sử dụng nó với chức năng là động từ trong câu.

“ Connect” được phiên âm quốc tế theo chuẩn IPA là:

UK  /kəˈnekt/                 US  /kəˈnekt/

Đây là phiên âm quốc tế của “ connect”, nhìn từ phiên âm này có thể thấy “ connect” được phát âm giống nhau ở Anh Anh và Anh Mỹ và có trọng âm rơi vào âm thứ 2. Do đó khi phát âm các bạn nhớ chú ý phát âm cho đúng với phiên âm nhất nhé!

Một số cấu trúc với “ Connect”

 • connect to sth: kết nối với cái gì
 • connect sth to/with sth: Kết nối cái gì với cái gì
 • be connected (to sth): Được kết nối (với cái gì)
 • connect sb/sth to sb/sth: Kết nối ai/ cái gì với ai/cái gì
 • get/stay connected: Duy trì kết nối
 • connect sb to sb/sth: Kết nối ai với ai/ cái gì

Trên đây là 1 số cấu trúc được sử dụng phổ biến của “ connect” trong tiếng Anh. Muốn sử dụng “ connect” cho đúng thì hãy thuộc lòng các cấu trúc này nhé!

PHÂN BIỆT “ CONNECT WITH” VÀ “ CONNECT TO”

 • Connect ( up) to something: Gắn vào, nối vào ( các thiết bị điện tử, internet). “Connect to” dùng để nói về kết nối mọi người hoặc mọi thứ theo bất kỳ sự kết hợp nào, bằng vật lý hoặc bằng dây, để tạo kết nối tinh thần giữa con người và mọi vật trong bất kỳ sự kết hợp nào và để lập luận rằng ai đó hoặc điều gì đó có liên quan đến tội phạm hoặc hành vi phạm tội.
 • “ Connect ( up) with something: được dùng để tạo liên kết với ai đó hoặc một nhóm, gặp gỡ với ai đó hoặc một nhóm; để giao tiếp với ai đó hoặc một nhóm, đặc biệt là qua điện thoại.

Trên đây là Cấu Trúc Connect & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *