Cấu Trúc Furthermore – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Furthermore trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Furthermore qua bài viết sau “FURTHERMORE” TRONG […]

Read More

Article Là Gì? Cấu trúc & Cách Sử dụng Article Đúng Nhất

Nếu bạn đã từng thắc mắc Article là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình. ARTICLE NGHĨA LÀ GÌ? – Article: /ˈɑː.tɪ.kəl/ : là […]

Read More

Cấu Trúc Request – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

ấu Trúc Request trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Request qua bài viết sau THÔNG TIN […]

Read More

Cấu Trúc Though – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Though trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Though qua bài viết sau ĐỊNH NGHĨA […]

Read More