Cấu Trúc Request – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

ấu Trúc Request trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Request qua bài viết sau THÔNG TIN […]

Read More

Cấu Trúc Though – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Though trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Though qua bài viết sau ĐỊNH NGHĨA […]

Read More