Hàm Số Đồng Biến Trên R & Hàm Số Nghịch Biến Trên R

Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên R là một trong những dạng toán về tính đơn điệu của hàm số. Vì R cũng là một khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng, đây là trường hợp đặc biệt của hàm đơn điệu trên một khoảng. Đối với dạng toán này, chúng […]

Read More