Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam

Đề bài: Em hãy thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam. Bài làm Mở bài: Chiếc áo dài là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, là quốc phục của đất nước. Chiếc áo dài mang theo một bề dày lịch sử từ khi nó ra đời đến nay. Thân bài: 1/ Lịch […]

Read More