Tổ bộ môn

Tổ Anh Văn

           Tổ Anh Văn của Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền tập hợp những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết với công việc giảng dạy Tiếng Anh.

Danh sách giáo viên

TT

Họ và tên giáo viên

Năm công tác tại trường

(Từ năm …….đến nay)

Ghi chú

(Nghỉ hưu, chuyển trường, …)

1

Lê Đỗ Trâm Anh

2014 đến 2019

 Định cư nước ngòai

2

Nguyễn Thị Từ Chinh

2002 đến nay

 

3

Lai Thị Phương Dung

1996 đến 2019

Về hưu

4

Lê Phát Đức

1998 đến nay

 

5

Lê Thị Minh Hà

2007 đến nay

 

6

Nguyễn Vương Thanh Hồng

1996 đến nay

 

7

Nguyễn Hồng Lệ Ngọc

2007 đến nay

 

8

Nguyễn Kim Phụng

2010 đến nay

 

9

Nguyễn Thị Thanh

2009 đến nay

 

10

Lâm Thơm

2012 đến nay

 

11

Cù Thị Thanh Thủy

2008 đến nay

 

12

Nguyễn Lê Văn

2010 đến nay

 

13

Trương Thị Mỹ Thuận

2019 đến nay  
14

Hồ Thái Ngọc

2019 đến nay  
 

Tổ trưởng qua các thời kỳ

Năm 1993 – 2004:          Cô Trương Đình Bích Hằng

Năm 2004 – 2009:          Cô Trần Thị Minh Phượng

Năm 2009 – 2013:          Cô Lai Thị Phương Dung

Năm 2014:            Cô Nguyễn Hồng Lệ Ngọc

Năm 2015-2018:   Cô Lai Thị Phương Dung

Năm 2018 – nay: Cô Nguyễn Hồng Lệ Ngọc

Thành tích của giáo viên

STT

Họ và tên

Thành tích

1

Lê Đỗ Trâm Anh

- Giấy khen của Ban chấp hành Quận Đoàn về Hoàn thành tốt phong trào Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017

2

Nguyễn Thị Từ Chinh

- 8 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- 1 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp TP.

- 4 lần được tặng bằng khen của UBNDTP

 - 2 lần được tặng Giấy khen của Công đoàn Ngành GD  TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

3

Lai Thị Phương Dung

- 9 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- 1 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp TP.

- 5 lần được tặng bằng khen của UBNDTP

- Được tặng Giấy khen của Chủ Tịch UBND Q11 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2016.

- Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- Được tặng Huy Hiệu Thành Phố HCM.

- Bồi dưỡng HSG lớp 12 đạt giải HSG cấp
   thành phố liên tục từ năm học 2008-2009
   đến 2017-2018.

4

Nguyễn Vương Thanh Hồng

- 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- 1 lần được tặng bằng khen của UBNDTP  

5

Nguyễn Hồng Lệ Ngọc

- 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- 1 lần được tặng bằng khen của UBNDTP  

- Bồi dưỡng HSG lớp 10, 11 đạt giải HSG
   Olympic Truyền thống 30/4 năm học
   2009-2010, 2010-2011, 2012-2013

- Bồi dưỡng HSG lớp 11 đạt giải HSG
   cấp Cụm và Olympic Tháng 4 TP. HCM
   liên tục từ năm học 2014-2015 đến
   2017-2018

6

Nguyễn Kim Phụng

- Bồi dưỡng HSG lớp 10 đạt giải HSG
   cấp Cụm và Olympic Tháng 4 TP. HCM 
   liên tục từ năm học 2014-2015 đến
   2017-2018