Thông Báo Chung

CÁC THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG

THÔNG BÁO : Bổ sung số lượng nguyện vọng ưu tiên xét tuyển HSGiỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017

2017-04-06 20:32:22 - lượt xem: 0

Nhấn để download file.

/upload/files/thongbaohs/CV_2017_546_VNU-DH_bs-so-luong-NV-UTXTT-2017.pdf