Hoạt Động Trường

Hoạt Động Trường

Tác phẩm hay

2015-03-23 18:22:04 - lượt xem: 1943

   

  1.      Miếng Da Lừa / Honoré De Balzac: Trọng Đức dịch. – H: Văn Học, 2014.

     427tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 840

Số ĐKCB: 0000000105

 

    Nội dung: Đây là một trong số rất ít tác phẩm Balzac sử dụng yếu tố hiện thực huyền ảo - là một trong những đặc điểm nổi bật mà văn học Mỹ Latinh kế thừa và phát triển vào thế kỷ 20.

   Lý tưởng duy nhất ngự trị xã hội đương thời là chạy theo đồng tiền, nó chà đạp mọi thứ từ danh dự, đạo đức, tư tưởng, tình cảm... và đời sống con người. Cuốn tiểu thuyết của ông đã mô tả rất rõ xã hội đương thời đó./