Hoạt Động Trường

Hoạt Động Trường

SÁCH MỚI

2015-01-18 20:35:55 - lượt xem: 2021

     Tấm da dê giáo dục: Kinh điển giáo dục toàn cầu / Friedrich Karl Witte ; Nguyễn Lệ Quyên dịch. –H: Văn hóa – Thông tin,      2014.

    387tr. ; 24cm.

 Ký hiệu môn loại: 306.874

Số ĐKCB: 0000000155-156

     Nội dung: Cuốn sách cung cấp các phương pháp giáo dục trẻ, giúp đỡ trẻ trở thành những con người chân chính, dũng cảm và tự tin trong xã hội. Nội dung sách chia thành 15 phần, mỗi phần là một phương pháp cụ thể từ lúc trẻ còn trong bụng mẹ đến khi trưởng thành.

     Đây là quyển cẩm nang hữu ích cho các bậc làm cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái./