Hoạt Động Trường

Hoạt Động Trường

giới thiệu sách hay

2015-01-09 20:59:18 - lượt xem: 2238

Successful FCE - 10 Practice Tests for Cambridge English First+1 đĩa CD/ Andrew Betsis Lawrence Mamas. – TPHCM: Tổng hợp, 2014.

238tr. ; 30cm

Ký hiệu môn loại: 428

Số ĐKCB: 0000000402-403

 

Nội dung: Cambridge English: First, còn được gọi là First Certificate in English (FCE), là văn bằng chứng chỉ trình độ trên trung cấp. Nó chứng tỏ bạn có thể sử dụng tiếng Anh nói và viết hàng ngày trong công việc hoặc học tập./

 

 

 Succeed in Cambridge English Advanced ( CAE ) – Practice Tests + 1 CD / Andrew Betsis Lawrence Mamas . – TPHCM :   Tổng hợp TPHCM, 2014.

 240tr. ; 30cm

Ký hiệu môn loại: 428

Số ĐKCB: 0000000416-418

 Nội dung: Được công nhận trên toàn cầu như một bằng chứng cho thành tích cao. Một chứng chỉ với các cơ hội vô tận Nó cung cấp các kỹ năng tiếng Anh trình độ cao để thành công trong học tập và nghề nghiệp./