Đoàn Thể

Chi bộ

Lịch sử hình thành và phát triển của Chi bộ

      Chi bộ Nhà trường được thành lập vào năm 1993, vào thời điểm này chi bộ chỉ có 5 đảng viên. Trải qua mười mấy năm xây dựng và phát triển, năm 2012 chi bộ có 18 đảng viên. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chi bộ đã xây dựng được một tập thể đoàn kết nhất trí cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của nhà trường và đã gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục. Kết quả, trường luôn đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc trong tất cả các năm học vừa qua, nhận cờ thi đua của Thành phố, của Bộ GD & ĐT, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được cấp trên công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh từ năm 1993 đến năm 2012.

Cấp ủy Chi bộ qua các nhiệm kỳ

 
 Nhiệm kỳ Bí thư  Cấp ủy  Số lượng ĐV
 1993 - 1995  Đ/c Hoàng Trúc Bào   05
 1995 - 2000  Đ/c Hoàng Trúc Bào   12
 2000 – 2005  Đ/c Lê Huy Cảnh Đ/c Trịnh Thị Hồng Liên 13
 2005 – 2010  Đ/c Lê Huy Cảnh Đ/c Trịnh Thị Hồng Liên
Đ/c Nguyễn Cảnh Tân
18
 2010 – 2015  Đ/c Nguyễn Cảnh Tân Đ/c Phạm Công Tấn
Đ/c Lê Thị Thủy Trúc
18
2015 - 2020 Đ/c Nguyễn Cảnh Tân

Đ/c Lê Thị Thủy Trúc

Đ/c Nguyễn Thanh Tú

24
 
CẤP ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 


CHI BỘ HIỆN NAY