BẢN TIN TRƯỜNG

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

Nhấn để download file.
Quan tâm
379 người