Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền - Trường học thân thiện, học sinh tích cực
THPT Nguyễn Hiền
Lịch sử hình thành và phát triển Trường THPT Nguyễn Hiền
Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền thành lập theo quyết định 440/QĐ, ngày 02/04/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và quản lý trường PTTH và quyết định số 1047/QĐ/UB/VX ngày 8/7/1993 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2/5/1992, trường chính thức được khởi công...

>> Xem thêm ...
Sự kiện
 
Tên người gửi
Email người gửi
Tên người nhận
Email người nhận
Nội dung
Gửi Email